Simpleko

Moms för samfällighetsföreningar

Uppdaterad

De samfällighetsföreningar som tillhandahåller momspliktiga tjänster till sina medlemmar måste momsregistrera sig och redovisa moms.

Exempelvis om sff:

  • förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna
  •  köper in varor eller tjänster för att sedan sälja dem vidare till medlemmarna

Vem är skattskyldig för moms

Det finns fyra krav för att ett företag ska vara skattskyldig för moms;

  • Företaget måste bedriva ekonomisk verksamhet
  • Företaget måste leverera skattepliktiga varor och tjänster
  • Det måste finnas en omsättning; dvs föreningen tillhandahålla något och får ekonomisk ersättning för det
  • Varor och tjänster måste omsättas inom landet.

Momsskyldighet för Sff

Ökade krav på Sff

warning Created with Sketch.