Simpleko

Vad är en samfällighetsförening?

Uppdaterad

En samfällighet bildas när flera fastigheter gemensamt äger ytor eller anläggningar. För att förvalta den bildas en samfällighetsförening. 

För att få svar på fler frågor kring hur en samfällighetsförening fungerar, så som vem är medlem i samfällighetsföreningen, hur hanteras förvaltningen av samfällighetsförening och hur kan man få hjälp med uttaxeringen av medlemsavgiften, läs mer här


warning Created with Sketch.