Simpleko

Ändring i lägenheten

Uppdaterad

För att få utföra vissa ändringar, renovering och ombyggnation, av en lägenhet krävs styrelsens tillstånd. 


Det gäller särskilt man tänker utföra en åtgärd som är:

  • ingrepp i bärande konstruktion
  • ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas och vatten  
  • förändra en anordning för ventilation, eldstad, rökkanal eller annat som påverkar brandskyddet inom fastigheten. 
  • annan väsentlig förändring av lägenheten
  • påverkan på historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden. 

Styrelsen har då i uppdrag att utföra en sådan bedömning.

Om styrelsen inte lämnar tillstånd för att utföra en ändring, kan bostadsrättshavaren numera gå via hyresnämnden och få det prövat. Hyresnämnden prövar då om åtgärden kan godkännas eller om det innebär olägenhet eller påtaglig skada för föreningen.

Bostadsrättshavare som gör förändringar av lägenheten utan tillstånd från styrelsen riskerar att få sin bostadsrätt förverkad.

Nyheter i bostadsrättslagen 1 januari 2023

warning Created with Sketch.