Simpleko

Olovlig andrahandsuthyrning

Uppdaterad

Vid uthyrning av bostadsrätt i andrahand krävs alltid styrelsens godkännande oavsett om det gäller en vecka eller ett år. Alla uthyrningar i andrahand som inte först godkänts av styrelsen är att klassa som olovliga.

Om föreningen får kännedom om en otillåten andrahandsuthyrning måste föreningen påtala detta för bostadsrättshavaren inom två månader från det att de fått kännedom om den. Annars anses man ha lämnat tillstånd till andrahandsupplåtelsen. 

Om medlemmen inte agerar måste man skicka en anmodan om att vidtaga rättelse till medlemmen för att sedan kunna gå vidare med ett förverkande och en uppsägning av bostadsrätten.

Regler vid andrahandsuthyrning

warning Created with Sketch.