Simpleko

Förhandlingsordning

Uppdaterad

Om en bostadsrättsförening har minst 3 hyresrätter i sin fastighet, bör det finnas en förhandlingsordning. Förhandlingsordningen innebär att man är överens om att förhandla hyresrättsfrågor. 

Om en förhandlingsordning finns måste fastighetsägaren göra en framställan till Hyresgästföreningen, eller annan motpart, senast tre månader innan den nya hyran ska tas ut. Därefter kallar Hyresgästföreningen till förhandling. 

Det innebär att föreningen bör skicka in framställan senast 30 september året före att en höjning från 1 januari året därpå ska kunna träda i kraft. Då kan föreningen normalt ta del av hyreshöjningarna samtidigt som de höjs inom allmännyttan och i privatägda hyresfastigheter. 

I förhandlingsframställan ska det framgå att föreningen avser att förhandla hyror, men nivån behöver inte specificeras. Det kan istället formuleras att föreningen ”yrkar i enlighet med de allmännyttiga och privatägda hyresfastigheterna”.

Vi bistår gärna våra kunder med hyresförhandling. Simpleko brukar upphandla hyresförhandlingar för våra kunder som har minst tre hyresrätter i sitt bestånd och kommer då ut med ett sådant erbjudande som presenteras er i Portalen.

Lägg ett ärende under Juridik i Portalen

Guide taggad med: hyresförhandling
warning Created with Sketch.