Simpleko

Gåvobrev

Uppdaterad

Mallar för gåvobrev finns att köpa i bokhandeln eller att hitta på internet.

Ska du ge bort hela eller delar av din bostadsrätt ska ett gåvobrev upprättas. 

Det skickas sedan till styrelsen för din bostadsrättsförening, som godkänner den nya medlemmen, och den nya ägaren registreras i lägenhetsförteckningen..  

warning Created with Sketch.