Simpleko

Betalat in för mycket

Uppdaterad

Om du betalt in för mycket på din månadsavi och ditt avtal gäller, då kommer ditt överskott räknas av på framtida avier. 

Om du inte längre har något giltigt avtal, mejla dina person- och kontouppgifter till info@simpleko.se, eller lägg ett ärende till oss i Portalen, så gör vi en utbetalning. 

warning Created with Sketch.