Simpleko

Årstämma i brf

Uppdaterad

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om vilka som ska sitta i styrelsen, om att fastställa resultat- och balansräkning och om styrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Det kan också finnas motioner från styrelsen eller medlemmar om renoveringar eller andra framtida investeringar som det ska fattas beslut om. 

Dessa punkter ska Föreningsstämman besluta om

  • välja styrelse och utse revisorer
  • besluta bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen
  • fastställa resultaträkningen och balansräkningen
  • besluta om vinst eller förlust

Vad behöver styrelsen tänka på inför stämman

  • När ska stämman hållas?
  • Vilka ska vara med?
  • Skicka ut kallelse

Checklista för styrelsen inför föreningsstämman

Att tänka på för styrelsen efter föreningsstämman


Guide taggad med: checklista stämma stämma stämma föreningsstämma
warning Created with Sketch.