Simpleko

Bostadsrättsföreningen saknar styrelse

Uppdaterad

Vad händer om en brf saknar styrelse?

En bostadsrättsförening måste enligt lag ha en styrelse. Om en sådan saknas uppstår en likvidationsplikt för föreningen. Och det innebär i sin tur att föreningen upplöses och alla tillgångar säljs. Det är alltså oerhört viktigt att en bostadsrättsförening har en styrelse.

Läs hela artikeln.

warning Created with Sketch.