Simpleko

Vad gör valberedningen i en bostadsrättsförening?

Uppdaterad

Valberedningen får sitt uppdrag på föreningsstämman och har som uppgift att ta fram förslag på personer som ska ingå i bostadsrättsföreningens styrelse nästa mandatperiod. Det är perioden mellan föreningsstämmorna. 

Det är alltid bra om valberedningen i sitt arbete kommunicerar med medlemmar i föreningen. Då kan man lämna ett förankrat förslag till föreningsstämman.

Läs mer om Vad gör valberedningen i en brf

warning Created with Sketch.