Simpleko

Nya nyckeltal i årsredovisningen för 2023

Uppdaterad

För bostadsrättsföreningars årsredovisning från och med räkenskapsåret 2023 har det tillkommit sju nya obligatoriska nyckeltal. 

  • Årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt

  • Årsavgifternas andel av totala rörelseintäkter (%) 

  • Skuldsättning per kvadratmeter total yta

  • Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt

  • Sparande per kvadratmeter totalyta

  • Räntekänslighet

  • Energikostnad per kvadratmeter totalyta

Läs mer om hur man räknar fram de olika nyckeltalen i bostadsrättsföreningens årsredovisning


warning Created with Sketch.