Simpleko

Tomträttsavgäld

Uppdaterad

Tomträttsavgäld är den avgift som den som nyttjar marken, men inte äger den, betalar till markägaren kommunen. Eftersom priserna på mark i storstadsområdena stigit kraftigt de senaste årtiondena har många kommuner beslutat om nya högre avgälder när tomträttsavtalen löper ut.

Hur uppkom tomträtt?

Tomträtt uppkom redan 1907 för att möta de sociala och ekonomiska utmaningar som gällde i den tidiga industrialiseringen av Sverige. Tomträtten var ursprungligen tänkt att gälla under en tidsbegränsad period för att sedan omvandlas till äganderätt för att skapa möjligheter till billiga bostäder.

 Läs artikeln om tomträtt

warning Created with Sketch.