Simpleko

Auktoriserad eller godkänd revisor

Uppdaterad

Både för en godkänd och en auktoriserad revisor finns det krav på utbidlning och erfarenhet, vilket är en extra trygghet. Revisionen utförs utifrån kvalitetssäkrade system som bygger på standard. Den auktoriserade revisorn är dessutom förordnad av den statliga myndigheten Revisorsinspektion.  

Det är även möjligt för en förening att utse en intern revisor och en sådan bör då ha ett ekonomisk kunnande och den kompetens som krävs för uppdraget. Den interna revisorn får så klart inte vara jävig genom att vara gift/sambo eller likande med någon i styrelsen.

Läs mer om revisorns uppdrag

warning Created with Sketch.