Simpleko

Vad är skillnaden mellan K2 och K3

Uppdaterad

Idag finns det två olika redovisnings regelverk för en bostadsrättsförening att välja mellan, K2 eller K3. 

För att det ska bli tydligare och enklare att jämföra olika bostadsrättsföreningar med varandra vill man införa samma regelverk vilket innebär att avskrivningarna görs enligt samma princip i alla föreningar. 

K2 är ett förenklat regelverk avsett för mindre föreningar och företag med enklare förhållanden. I K2 redovisas fastigheten som en enda tillgång och hela fastigheten skrivs av jämnt fördelat över sin livslängd. Om byggnaden är tänkt att stå i hundra år, skrivs en hundradel av varje år. Om man renoverar fasaden ett år, belastar hela den kostnaden det årets resultat. 

K3 tillämpar så kallad komponentavskrivning. Det innebär att byggnaden delas upp i sina olika komponenter såsom fasad, tak och fönster, som skrivs av enligt sin livslängd. Om man renoverar fasaden görs en ny avskrivningsplan, och kostnaden för fasadrenoveringen delar upp på nyttjandeperioden. Med K3 som redovisningsregelverk sprids kostnaden ut över flera år och resultatet blir jämnare år från år.  

Läs mer om Införandet av K3 som redovisningsregelverk

warning Created with Sketch.