Simpleko

Ekonomisk plan

Uppdaterad

Alla bostadsrättsföreningar måste ha en ekonomisk plan.

Det är föreningens styrelse som tar fram planen och registrera den hos Bolagsverket. Det är först när den ekonomiska planen är godkänd och registrerad som föreningen får upplåta bostadsrätter.

Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska bland annat beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån. 

Den ekonomiska planen uppdateras vanligtvis aldrig, det är förhållandet den aktuella dagen som beskrivs. Endast om det sker väsentliga förändringar, till exempel att det tillkommer flera bostadsrättslägenheter, behöver den ekonomiska planen revideras.

Boverket om Ekonomisk plan för brf

Vad innehåller den ekonomiska planen

I en nybildad bostadsrättsförening finns ingen årsredovisning att titta på, då kan man istället titta på den ekonomiska planen som innehåller en utgångsbudget för föreningens kostnader och intäkter. 

Den ekonomiska planen innehåller också andelstal och insats för respektive lägenhet. Andelstalet anger hur stor andel av föreningens totala kostnader som respektive lägenhet står för, med andra ord fördelningen av årsavgiften. 

 

warning Created with Sketch.