Simpleko

Att göra efter föreningsstämman

Uppdaterad

Några viktiga punkter att tänka på efter årsstämman är att:

  1. Hålla ett konstituerande möte för att utse roller samt besluta om firmateckning och attesträtt.
  2. Om det skett förändringar i styrelsen ska en ändringsanmälan skickas in till Bolagsverket. det görs enkelt på verksamt.se
  3. Protokollet från stämman ska finnas tillgängligt för medlemmarna tre veckor efter stämman.
  4. Fullmakter på till exempel banken kan behöva ändras om styrelsen ändrats.
  5. Dokument till förvaltaren, undertecknad årsredovisning samt revisionsberättelse och stämmoprotokoll ska skickas till förvaltaren.

Checklista efter stämman

Checklista inför stämman

Guide taggad med: Årsstämma
warning Created with Sketch.