Simpleko

När måste man byta från K2 till K3

Uppdaterad

Ett förslag om ett obligatoriskt byte av redovisningsreglerverk för alla bostadsrättsföreningar från K2 till K3 har varit ute på remiss. Bokföringsnämnden har nu valt att skjuta fram beslutet av tillämpningen av de ändrade reglerna till i december 2024. Det innebär då att ändringarna i K2 och K3 blir tvingande först från räkenskapsåret som påbörjas från 1 januari 2026. 

Läs mer om byte av redovisningsregelverk till K3

warning Created with Sketch.