Simpleko

Motion till stämman

Uppdaterad

En motion är ett förslag som kommer från en medlem och som ska behandlas då på bostadsrättsföreningens årsstämma. På stämman kan medlemmarna röstar ja eller nej till förslaget. 

I föreningens stadgar finns det ett datum när styrelsen senast ska ha fått in motioner från medlemmarna för att de ska kunna behandlas på stämman. 

En motion kan till exempel vara ett förslag om ny sandlåda eller om att bygga en grillplats med pergola på oanvända parkeringar. Helt enkelt förslag på vad medlemmen vill ska hända i bostadsrättsföreningen.

warning Created with Sketch.