Simpleko

Nyckeltal energikostnad per kvadratmeter

Uppdaterad

Nyckeltalet energikostnad per kvadratmeter beräknas genom att dividera den totala energikostnaden för uppvärmning, el och vatten med total yta, vilket ger energikostnaden i kronor per kvadratmeter. 

Energikostnaden per kvadratmeter ska gärna vara så låg som möjligt. Ett generellt riktmärke är 200kr per kvadratmeter. 

Läs mer om Nyckeltalet energikostnad per kvadratmeter

warning Created with Sketch.