Simpleko

Kassaflödesanalys i bostadsrättsföreningen

Uppdaterad

Från 1 januari 2023 är det krav enligt årsredovisningslagen på att en kassaflödesanalys ska ingå i bostadsrättsföreningens årsredovisning.

En kassaflödesanalys ger ofta en bra bild av bostadsrättsförenings ekonomi, om kassaflödet är positivt är ekonomin oftast bra, men om kassaflödet minskar kan det innebära att avgifterna behöver höjas. Analysen visar hur likviditeten har förändrats under året och tar även hänsyn till investeringar och finansieringsdelen, i form av lån och insatskapital. 

Läs mer om de nya kraven på årsredovisningen för bostadsrättsföreningar

warning Created with Sketch.