Simpleko

Vad är kapitaltillskott eller strimlade lån?

Uppdaterad

Kapitaltillskott, ibland även kallat strimlade lån, är en lösning där medlemmarna i en bostadsrättsförening löser delar eller hela sin andel av föreningens lån.

Det finns två olika typer av kapitaltillskott som en bostadsrättsförening kan göra.

Direkt kapitaltillskott: sker när medlemmar aktivt betalar extra pengar till föreningen, oftast baserat på ett stämmobeslut. Dessa pengar bokförs som bundet eget kapital och är inte ett lån till föreningen

Indirekta kapitaltillskott: beräknas utifrån de avbetalningar som föreningen gör på föreningens lån med pengar genererade från sin verksamhet.

Läs mer om kapitaltillskott i bostadsrättsförening

warning Created with Sketch.